VMware VSphere PowerCLI 6.5 & VMware PowerCLI 10.2.0

VMware PowerCLI را می توان یک رابط کاربردی ویندوز پاورشل نامید برای مدیریت VMware cSphere . وی ام ویر ابزاری برای خودکار سازی تمام جنبه های مدیریتی vSphere  شمال شبکه، ذخبره سازی و .....