بایگانی‌ روزانه: بهمن ۱۷, ۱۳۹۷

سخنرانی مرحوم آیت الله شیخ مجتبی تهرانی 0

سخنرانی کوتاه از آیت الله تهرانی

بخش کوتاه ۵ دقیقه ای از سخنرانی مرحوم آیت الله شیخ مجتبی تهرانی موضوع سخنرانی: آثار تربیت اللهی         مرحوم آیت الله شیخ مجتبی تهرانی فرزند میرزا عبدالعلی تهرانی از مراجع...