دانلود آنتی ویروس

۳۶۰Total Security Essential تروجان برنامه های مخربی هستند که ممکن  است طریق فلش آلوده، ایمیل و … با ظاهر برنامه یا نرم افزاری به سیستم شما رخنه کند. هر چند تروجان ها مانند ویروس...