ترتیل جزء سی ام

دانلود ترتیل جزء سی ام قرآن با صدای استاد شاطری مدت زمان پخش کامل جزء سی: ۴۸ دقیقه بصورت فایل صوتی