کتاب صد کلام قصار

دانلود رایگان کتاب صد کلام قصار حضرت علی (ع) کتاب خطی و با خط عبدالجبار تهیه: انی کاظمی از رده گنجیه کتب و نفایس خطی کاخ گلستان           رمز بازگشایی: www.tarikhema.org